มาแล้วสอน Excel เบื้องต้น: เปรียบเทียบการใช้ IF กับ VLOOKUP ในการตรวจสอบหลาย ๆ เงื่อนไขดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ในคลิปได้ที่ ▻ http://bit.ly/2INk4S4 เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.