มาแล้วสูตรสารพัดฟังก์ชั่นคำนวณตามเงื่อนไข IF, IFSSum #SumIF #IFS รวมเทคนิคการใส่สูตรคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ต้องกำหนดเงื่อนไขการคำนวณโดยใช้ IF, IFS ต่อท้ายสูตร เช่นสูตร SUMIF, …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.