มาแล้วexcel #ตอนที่ 35 : การใช้งานฟังก์ชัน IF สำหรับทดสอบแบบหลายเงื่อนไขหัวข้อการเรียนรู้ ประกอบด้วย – ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน “IF” ในการทดสอบเงื่อนไขหลายเงื่อนไข พร้อมข้อมูลตัวอย่างแสดงการทำงาน …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.